Ring nu!

+48 94 314 8124

 

 

Kontrakt og sikkerhed for køberne

Vi har en standardkontrakt, der underskrives umiddelbart når aftalen indgås. Herudover er der mulighed for at få tinglyst sin ret via den statsautoriserede Notarius Publicus indtil selve købet er fuldt klart til en tinglysningsmæssig overdragelse, dvs. når alle tilladelser m.v. er på plads. Dette gælder såvel udenlandske som polske investorer.

I denne forbindelse har vi udformet et kontraktgrundlag, der nøje sikre investorerne mod tab, fuldstændig efter dansk investerings-ånd.

Ingen seriøse investorer skal lide tab i vore projekter. Derfor er der også udformet et deponeringssystem via en større og anerkendt bank. Det betyder at ingen penge ud over indskuddet kan frigives til os som sælgere, før De som køber med sikkerhed har råderetten over Deres køb.

Da dette punkt skal være uden for enhver tvivl for dem, der investerer i vore projekter, stiller vi gerne advokatassistance til rådighed, ligesom vi vil være fleksible overfor seriøse henvendelser.

Således skal det stå klart for Dem, at De alene kan tabe et mindre indskudsbeløb. Dette naturligvis under forudsætning af, at det normalt er vore forhold og fra vores side at aftalen brydes. I andre tilfælde kan vi normalt tale os til rette, såfremt skaden skulle ske.

På dette grundlag skal vi hermed byde Dem velkommen til en af de mest sikre investeringer i Polen.

 
 
back to top